Waarom reinigers?

Schoonmaakmiddelen worden ingezet omdat alleen schoonmaken met water niet afdoende is.
Water is het transportmiddel dat loszittend vuil helpt verplaatsen. Voor de verwijderen van vastzittend vuil, vet en kalk is echter extra hulp nodig. Het vuil moet namelijk worden losgemaakt en in oplossing worden gehouden om het vervolgens af te kunnen voeren.

Hiervoor zorgen:
  • Wasactieve stoffen, zuren en enzymen 
helpen om vastgehecht dierlijk en plantaardig vet, vuil en kalk los te krijgen van de ondergrond.

  • Oplosmiddelen en ontharders 
zorgen er voor dat het losgemaakte vuil in oplossing blijft en kan worden afgevoerd.