Naar overzicht Volgende Vorige

Blue Wonder Superontvetter Professioneel

FOODSAFEEIGENSCHAPPEN
Krachtige ontvetter voor de moeilijkst te verwijderen soorten vuil zoals natuurlijke en minerale vetten, stofdeeltjes en atmosferische vervuiling.

TOEPASSING
Blue Wonder Superontvetter Professioneel is uitermate geschikt voor de reiniging van zeer vervuilde oppervlakken binnens- en buitenshuis. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Spray Blue Wonder Superontvetter Professioneel op het te reinigen oppervlak. Enkele seconden in laten werken en met een natte spons of doek afnemen. Voor bijzonder hardnekkige vervuilingen laat u het langere tijd (4-5 min.) inwerken. Goed naspoelen met schoon water.

LET OP!
Niet gebruiken op materialen samengesteld uit polycarbonaten (doorzichtig plastic-plexiglas).

FOODSAFE
Oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen, moeten altijd zorgvuldig worden nagespoeld met schoon water om al het residu te verwijderen.

Bevat: < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % aniogene oppervlakte actieve stoffen, < 5 % kationogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % amfotere oppervlakteactieve stoffen, parfum (Coumarin, Linalool en Limonene).
 
WAARSCHUWINGSINFORMATIE
Waarschuwing: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.VERPAKKING
1x1000 ml. sprayflacon. Art. 01233 EAN 8712038000243
6x1000 ml. sprayflacons in doos. Art. 01240 EAN 8712038001240
palletbelading: 5 lagen met 12 dozen.
Meer info!