Naar overzicht Volgende Vorige

Blue Wonder Tegen Schimmel

Zéér krachtig!Schimmel weg in 10 minuten!*

Voor tegel-, siliconenvoegen, stucwerk etc.

TOEPASSING

Alles snel weer schimmelvrij. Vernietigt schimmel op wanden, vloeren en voegen in sanitaire ruimtes, keukens, kelders en garages. Ook voor buitentoepassingen, zoals gevels, bal­kons en plantenbakken. Geschikt voor grote oppervlakken, hardnekkige vlekken en lastig bereikbare plaatsen.

GEBRUIKSAANWIJZING
Vooraf een klein onopvallend deel op kleurechtheid en bestendigheid testen, met name op spuit- en stucwerk. Slecht hechtend spuit- en/of stucwerk kan bij gebruik loslaten. Gebruik altijd handschoenen en werkkleding vanwege de bleekwerking; pas op spatten op niet-chloorbestendige oppervlakken; direct afnemen met water. Zorg voor voldoende ventilatie. Spuitnevel niet inademen. Schimmels voor het aanbrengen niet verwijderen. Zet het spuitnippeltje in de sproeistand; oppervlak vanaf circa 3 - 5 cm afstand besproeien en 10 minuten laten inwerken. Bij sterke vervuiling na 10 minuten de behandeling herhalen. Elastische voegen (b.v. Siliconenkit) bij voorkeur tweemaal behandelen. Bij licht elastische voegen kan soms na gebruik nog enige bruine verkleuring blijven bestaan. Het besproeide oppervlak na afloop grondig reinigen met spons en veel water. Dit geldt niet voor spuit- en/of stucwerk. Na lichte besproeiing niet naspoelen met water in verband met de kans op afbladdering. Na gebruik het sproeinippeltje in de niet sproeistand terugzetten.

Verbruik: Inhoud flacon (500 ml) is voldoende voor 4-6m2 wand, 12-16m2 tegelvoegen of 2-3m2 plafond (afhankelijk van de vervuiling).

Niet gebruiken op: Textiel en vloerbedekking (bleekvlekken), (blanke) metalen, glanzend verfwerk (mattering), tegels met een kwetsbare of beschadigde glazuurlaag (kleurverandering mogelijk). Deze oppervlakken eventueel voor de veiligheid bij gebruik afdekken. Bij contact met deze oppervlakken direct afspoelen met water. Niet gebruiken in combinatie met zuren en andere producten.
 
* Blue Wonder Tegen Schimmel verwijdert schimmel in 10 minuten. Het product werkt alleen op oppervlakken waar de schimmel nog niet volledig in het te reinigen materiaal is ingetrokken Het is daarom ook aan te raden om Blue Wonder Tegen Schimmel weg gelijk te gebruiken als er schimmel plekken optreden.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen (PT02). De gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is bestemd voor niet-professioneel gebruik. Samenstelling: <5% chloorbleekmiddelen, fosfonaten.

Toelatingsnummer:14475 N
Toelatingshouder: Blue Wonder Holding
 
WAARSCHUWINGSINFORMATIE
Gevaarlijke bestanddelen: Bevat Natriumhypochloriet-oplossing: 53,7 g/l. Waarschuwing: Vormt giftig gas in contact met zuren. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Vormt giftig gas in combinatie met zuren. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.VERPAKKING
1x500 ml. flacon. Art. 03398 EAN 8712038003398
6x500 ml. flacons in doos. Art. ... EAN 8712038000...
palletbelading: 6 lagen met 26 dozen.
Meer info!