Naar overzicht Volgende Vorige

Blue Wonder Vloeibare Ontstopper

Zéér effectief!Werkt in 5 minuten!

 

TOEPASSING

Gebruiksklare, universele ontstopper voor alle soorten afvoerleidingen*. Dringt beter door in de leiding waardoor diep liggende vetresten, haar en zeepresten makkelijker oplossen. De gebruiksklare oplossing vermindert de kans op spatten aanzienlijk. Kunststof leidingen worden niet aangetast. Deze vloeibare ontstopper is chloorvrij.

 

DOSERING EN GEBRUIK

  1. Giet voorzichtig 300 ml. Blue Wonder Vloeibare Ontstopper in de verstopte afvoer,
  2. Laat dit circa 5 minuten inwerken,
  3. Spoel flink na met koud water.


Bij hardnekkige verstoppingen voorspoelen en naspoelen met warm water. Indien nodig tot 1x herhalen. Gebruik deze ontstopper ook als tweewekelijks preventief middel voor het schoon houden van uw afvoer.

 

*Blue Wonder Vloeibare Ontstopper werkt met name op verstoppingen veroorzaakt door organische stoffen, zoals vet en etensresten in de keuken of haar en zeepresten in de badkamer. Als een verstopping veroorzaakt wordt door niet organisch materiaal kan de werking beperkt blijven en adviseren wij een andere oplossing. Niet toepassen op zink en aluminium, oppassen met spatten.WAARSCHUWINGSINFORMATIE

Gevaar: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Dampen niet inademen. Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Bevat: natriumhydroxide.


VERPAKKING
1x750 ml. flacon. Art. 03411 EAN 8712038003411
6x750 ml. flacons in doos. Art. 00... EAN 8712038000...
palletbelading: 6 lagen met 26 dozen.

Meer info!