2) Klik op de vraag voor het antwoord.

 • Wat betekent alkalivrij of alkalisch?

  • Met een alkalivrij (schoonmaakmiddel) wordt meestal een middel bedoeld met een vrijwel neutrale pH-waarde. Met een alkalische reiniger (schoonmaakmiddel) wordt een reiniger bedoeld die een pH heeft boven 7, al dan niet na verdunning. • Welke verpakkingsmaterialen heeft Blue Wonder gekozen en waarom?

  • De Blue Wonder verpakking.
   Blue Wonder heeft gekozen voor een zo verantwoord mogelijke verpakking voor haar producten.

   Karton met het FSC keurmerk
   Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof karton afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. De grondstof (pulp) is dus niet afkomstig uit bos met hoge natuurwaarden ('oerbos') en ook
   niet van plantages waarvoor tropisch regenwoud heeft moeten wijken. Het keurmerk zegt dus iets over de herkomst van de grondstof voor het papier en papierproducten.

   Polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP)
   Deze kunststoffen zijn wel gemaakt op basis van aardolie, maar zij bevatten veel minder schadelijke additieven, en zijn niet op basis van het gevaarlijke chloor. Ze zijn ook makkelijk en voor 100% recycleerbaar. De productie ervan veroorzaakt weinig vervuiling en bij verbranding ontstaan nauwelijks schadelijke stoffen. Voor het maken van polyetheen en polypropeen is relatief weinig energie nodig.

   Polyethyleentereftalaat (PET)
   PET wordt gekenmerkt door transparantie, hoge sterkte-eigenschappen en temperatuurbestendigheid. PET is duurder dan PE en PP als gevolg van het hoger energieverbruik tijdens de productie (meer gebruik van aardolie) en wordt bijgevolg enkel gebruikt indien specifieke eigenschappen vereist zijn. Recyclage van PET is perfect mogelijk.

 • Hoe kiest Blue Wonder haar ingrediĆ«nten?

  • De productformulering
   Een productformulering is een combinatie van ingrediënten waaruit een product is samengesteld. Het streven van Blue Wonder is producten te ontwikkelen met de best mogelijke combinatie van ingrediënten. Uitgangspunt is dat de eigenschappen en voordelen die voor onze klanten belangrijk zijn worden gegarandeerd. Bovenal mogen de Blue Wonder-producten de interne veiligheids- en milieunormen niet overschrijden en moeten zij in lijn zijn met alle wettelijke voorschriften.

   De ingrediënten
   In de Blue Wonder-producten worden uitsluitend internationaal erkende ingrediënten gebruikt.
   Blue Wonder hanteert een speciaal beleid voor ingrediënten waarvan bekend is dat ze allergische reacties veroorzaken. Deze ingrediënten vervullen vaak belangrijke functies in een product en kunnen hierdoor niet zondermeer worden weggelaten. Blue Wonder beperkt haar gebruik tot een niveau dat voor het product noodzakelijk is, maar zo laag mogelijk gedoseerd om mogelijke problemen te minimaliseren.

   Inzicht in de ingrediëntenlijst
   Om zo consistent mogelijk te zijn, hanteren fabrikanten een standaardmethode om ingrediënten te benoemen, het INCI-systeem. INCI staat voor Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten. Helaas betekent dit dat ingrediëntenlijsten voor iedereen een hele klus zijn om te ontcijferen, behalve voor de chemici die ermee werken – zelfs als het gaat om de simpelste ingrediënten zoals zout (natriumchloride) en water (aqua). Zo’n consistente benadering voor het benoemen van ingrediënten heeft echter het voordeel dat u alle producten die u koopt goed met elkaar kunt vergelijken – waar u ook bent in Europa.

   Wat zit er in Blue Wonder?
   Alle ingrediënteninformatie vindt u in de veiligheidsbladen. • Wat voor soort ingrediĆ«nten zijn er en wat doen ze?

  • Absorptiemiddel (EN:Absorbent)
   Absorbeert water of andere bestandsdelen.

   Additief (EN:Additive)
   Waarborgt gewenste producteigenschappen.

   Alkaliteitsbron (EN:Alkalinity Source)
   Verhoogt de alkaliteit van het product.

   Anti-corrosiemiddel (EN:Corrosion Inhibitor)
   Voorkomt corrosie aan de verpakking.

   Anti-kleurstofoverdrachtmiddel (EN:Dye Transfer Inhibitor)
   Voorkomt dat in het wassop opgeloste kleurstoffen neerslaan op kleding.

   Anti-klontermiddel (EN:Anticaking Agent)
   Voorkomt dat in het product klonten worden gevormd.

   Anti-schuimmiddel (EN:Antifoaming Agent)
   Onderdrukt de vorming van schuim tijdens productie en/of gebruik door consumenten.

   Anti-oxidatiemiddel (EN:Antioxidant)
   Vermindert het optreden van oxidatie in een product.

   Bevochtigingsmiddel (EN:Humectant)
   Zorgt voor het vasthouden van vocht in het product.

   Bij-product (EN:Process by-product)
   Stof die onvermijdelijk ontstaat tijdens de productie van het product.

   Bindmiddel (EN:Binder)
   Ingredienten met hechtende eigenschappen zodat deeltjes aan elkaar plakken, bv tabletten en oogschaduw.

   Bittermaker (EN:Denaturant)
   Geeft een bittere smaak aan producten die alcohol bevatten, om het onsmakelijk te maken.

   Bleekkatalysator (EN:Bleach Catalyst)
   Verhoogt de werking van het bleekmiddel in het product, en maakt het werkzaam bij lagere temperaturen.

   Buffer (EN:Buffering Agent)
   Houdt de pH van een product constant.

   Calciumbinder (EN:Builder)
   Verlaagt het effect van waterhardheid door calcium- en magnesiumionen te binden.

   Conserveringsmiddel (EN:Preservative)
   Beschermt producten tegen groei van micro-organismen en bederf vanwege toevallige verontreiningen door de consument tijdens gebruik.

   Desinfectiemiddel (EN:Antimicrobial Agent)
   Vermindert de activiteit van micro-organismen op de huid en oppervlakken.

   Droogmiddel (EN:Evaporation Aid)
   Zorgt voor snellere droging.

   Emulgator (EN:Emulsifier)
   Zorgt voor stabilisatie van een emulsie.

   Emulsiestabilisator (EN:Emulsion Stabiliser)
   Verbetert de stabiliteit van een emulsie.

   Enzym (EN:Enzyme)
   Verwijdert specifieke vlekken, zoals vet, ei en bloed.

   Enzymstabilisator (EN:Enzyme Stabiliser)
   Voorkomt instabiel worden van enzymen in een vloeibaar wasmiddel.

   Filmvormer (EN:Film Former)
   Laat het product een uniforme film vormen wanneer dit op een oppervlak wordt gebracht.

   Geurstof (EN:Deodorant Agent)
   Vermindert of maskeert onaangename geuren.

   Glansmiddel (EN:Opacifier)
   Beïnvloedt de helderheid van het product.

   Huidbeschermingsmiddel (EN:Skin Protectant)
   Beschermt de huid tegen invloeden van buitenaf

   Hydrotroop (EN:Hydrotrope)
   Verhoogt de oplosbaarheid van wasactieve stoffen in het product.

   Kleurstof (EN:Colourant)
   Kleurt het product.

   Metaalbinder (EN:Sequestrant)
   Bindt overgangsmetaalionen.

   Middel dat het oppervlak verandert (EN: Surface Modifiers)
   Verandert de chemische aard van het oppervlak.

   Middel tegen statische electriciteit (EN: Antistatic Agent)
   Voorkomt de opbouw van statische lading op het menselijk lichaam, zoals bv. huid/haar of op kleding.

   Oploshulpstof (EN: Solubiliser)
   Verbetert de oplosbaarheid van een of meerder productingrediënten.

   Oplosmiddel (EN: Solvent)
   Lost alle ingrediënten/materialen op.

   Oppervlakte-actieve stof (EN: Surfactant)
   Verandert de oppervlaktespanning van water ter ondersteuning van reiniging, bevochtiging van oppervlakken, schuimgedrag en het oplossen van olie in water.

   Optisch witmiddel (EN: Optical Brightener)
   Zorgt voor een helder en/of wit uiterlijk.

   Parelglansmiddel (EN: Pearlescer)
   Geeft glans aan een vloeistof, vaak te zien aan stromongslijnen tijdens het schenken.

   Parfum (EN: Fragrance)
   Wordt gebruikt om het product de juiste geur te geven.

   pH regulator (EN: pH Adjuster)
   Regelt de zuurgraad van producten.

   Plantenextract (EN: Botanicals)
   Plantenextract, bv. Aloe Vera.

   Schuurmiddel (EN:Abrasive)
   Helpt de verwijdering van vlekken door schuren.

   Sproeiverbetermiddel (EN:Spray Modifier)
   Verbetert de eigenschappen van een sproeinevel.

   Stabilisator (EN:Stabilising Agent)
   Behoudt de stabiliteit van een ingredient of product

   Structuurverbetermiddel (EN:Structurant)
   Geeft vorm of structuur aan het product.

   Suspendeermiddel (EN:Suspending Agent)
   Helpt bij het dispergeren van een vaste stof in een vloeistof.

   Vloeiverbeteraar (EN:Slip Modifier)
   Verbetert de stromingseigenschappen van het product.

   Vulmiddel (EN:Bulking Agent)
   Geeft bij verdunning volume aan het product, zodat dit in de juiste concentratie kan worden gebruikt

 • Hoe kan ik producten bestellen?

  • U kunt de producten niet bij ons bestellen maar ze zijn te koop bij een breed scala van winkelketens.
   U vindt alle winkel op onze pagina verkooppunten.

 • Kan ik de Blue Wonder! klantenservice ook bellen bij eventuele vragen?

  • Ja, Blue Wonder heeft een klantenservice met mensen die verstand van de Blue Wonder producten hebben en ook weten hoe u die het beste kunt toepassen bij eventuele vragen of problemen van uw kant.
   U vindt de gegevens op onze pagina Klantenservice.

 • Hoe lang kan ik Blue Wonder producten bewaren?

  • Al onze producten zijn lange tijd houdbaar. Mocht dit niet het geval zijn dan staat er een houdbaarheidsdatum op de fles vermeld.