Naar overzicht Volgende Vorige

Blue Wonder Oven, Grill & BBQ Reiniger

Professionele sterkte en toch biologisch afbreekbaarRoosters schoon in 10 minuten!*


TOEPASSING

Verwijdert snel en grondig al het aangebrande en ingebrande vet. De werking wordt versterkt door de te reinigen oppervlakken handwarm te verwarmen.

GEBRUIKSAANWIJZING: Breng de oplossing aan middels sprayflacon. Laat 5 tot 10 minuten inwerken. Zo nodig boenen met een borstel of schuurspons. Spoel hierna de behandelde onderdelen met warm water schoon. Bij sterk vervuilde barbecueroosters de behandeling eventueel enige malen herhalen.  

* De Blue Wonder Oven, Grill & BBQ reiniger verwijdert vet en aanslag in 10 minuten. Het kan zijn dat er vet en vuil in het te reinigen materiaal is ingebakken of ingetrokken. In dat geval adviseren we de behandeling nog eens te herhalen, maar kan het zijn dat de vlek of aanslag niet volledig wordt verwijderd. Daarom wordt ook aangeraden om Blue Wonder Oven, Grill & BBQ reiniger regelmatig te gebruiken, bij voorkeur gelijk na gebruik van oven, grill of BBQ.


LET OP!

Bij voorkeur het product eerst testen op een onopvallende plaats. Blue Wonder is een hoog geconcentreerd reinigingsmiddel. Verwijder gemorst product direct met water om schade te voorkomen.
Oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen, moeten altijd zorgvuldig worden nagespoeld met schoon water om al het residu te verwijderen.WAARSCHUWINGSINFORMATIE
Gevaar: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Nevel niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bevat: natriumhydroxide. De lege verpakking dient als gevaarlijk afval te worden verwijderd (bijv. transport voor gevaarlijke stoffen). Bevat: < 5 % anionogene oppervlakte actieve stoffen, < 5 % amfotere oppervlakte actieve stoffen.VERPAKKING
1x500 ml. flacon. Art. 03565 EAN 8712038003565
6x500 ml. flacons in doos. Art. 00... EAN 8712038000...
palletbelading: 6 lagen met 26 dozen.
Meer info!